Prawo karne

Prawo cywilne


Prawo spadkowe

Prawo rodzinne i osobowe

Prawo pracy

Prawo prasowe

Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz obszarów mojej praktyki z zakresu prawa cywilnego.

Prawo własności i inne prawa rzeczowe:
 • własność i ochrona własności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • współwłasność (zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności
 • ochrona własności
 • użytkowanie wieczyste
 • prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • posiadanie i ochrona posiadania

Zobowiązania - przygotowanie i weryfikacja wszelkich umów cywilnoprawnych:

 • sprzedaż
 • zamiana
 • dostawa
 • kontraktacja
 • umowy o dzieło
 • umowy o roboty budowlane
 • najem i dzierżawa
 • użyczenie
 • pożyczki
 • umowy zlecenia
 • umowy agencyjne
 • umowy komisu
 • umowy przewozu
 • umowy spedycji
 • umowy przechowania
 • umowy składu
 • poręczenie
 • darowizna
 • renta i dożywocie
 • ugoda

 

 
   Stary Rynek 50
 24-300 Opole Lubelskie
 
   Telefon kontaktowy
 533 330 338

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wykonanie strony: oxy.pl